'Dia Yazılım' ve 'Mikro Yazılım' Trabzon Merkez Şubemize Hoş Geldiniz.

Üretim Programı

Üretim Yönetimi

Üretim, fabrika veya imalat atölyesine sahip olup belirli hammaddeleri belirli işlemlerden geçirerek bir mamul üreten işletmelerin yaptıkları işlemdir. Farklı sektörlerde farklı üretim metodolojileri kullanılabilmekle ve birlikte standart oluşmuş bir üretim yapısı da bulunmaktadır. Üretim yönetimi ile zamandan ve maliyetlerinizinden tasarruf edebilirsiniz.

Zamandan ve Maliyetten Tasarruf Eden Üretim Yönetimleri

Üretim yönetimi, satın alma ve satışla entegre olması gereken bir süreçtir. Müşteriden alınan bir siparişin üretim emrinin verilmesi, üretimin gerçekleşebilmesi için tedarikçilere hammadde siparişlerinin geçilmesi içinsatın alma ve satış ile entegreçalışılması gerekir. Üretim Emri girişi sonrası makinelere gidecek iş emirleri ve bu makinelerde çalışacak olan personelin planlanması da maliyetlerin hesaplanabilmesi ve zaman planlamasının yapılabilmesi açısından önem taşımaktadır.

DİA, farklı sektörlerde (demircilik, hayvancılık, cam, plastik sanayi, kimya, gıda, tekstil) üretim yapan farklı firmalar tarafından verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Üretim reçetesi oluşturmadan sipariş emri vermeye kadar her süreçte ayrıntılı DİA kullanımları sağlanır.

Üretim Yönetimi

 • Detaylı reçete tanımları
 • Ürün ağacı
 • Üretim ve iş emirleri
 • Otomatik yarı mamul üretimi
 • Sarf ve fire takibi
 • Siparişe dayalı otomatik üretim
 • Maliyet hesabı ve maliyet analiz rapoları
 • Kalite kontrol
 • Üretim planlama
 • Üretim doluluk takibi
 • Planlama/Gerçekleşme kullanımı
 • Seri/Lotlu ürün izlenebilirlik
 • 5 Boyut Destekli Üretim
 • Kalite Kontrol desteği

Gelişmiş Reçete:Gelişmiş Üretim Yönetimi modülü üzerinden tanımlanan reçeteler ile üretim işlemine giren, çıkan, fire verilen, yarı mamul olarak çıkan malzemelerin miktarları formüllerle belirlenebilir. Bu formüllerde malzemelerin en, boy gibi boyut bilgileri, sipariş entegrasyonu ile geliyor ise sipariş satırında malzeme için girilen5 boyut değerleri ve dinamik alan değerlerikullanılabilir. Reçete kalemindeki hammaddelerin kullanım koşulları belirtilebilir. Hammaddelerin hangi operasyonlara hangi sıra ile gireceklerini belirten rota tanımları kullanılabilir.

Üretim ve İş Emirleri:Her bir sipariş alınan malzeme için üretim emri ve bu üretim emrinde seçilen reçeteye bağlı olarak hangi iş istasyonunda hangi operasyonun hangi malzemelere uygulanacağını bildiren alt iş emirleri otomatik olarak tanımlanabilir.

Otomatik Yarı Mamül Üretimi: Reçete tanımlarında yarı mamullerin alt reçeteleri de tanımlanarak Ürün Ağacı otomatik olarak oluşturulur ve üretim esnasında alt reçetelere göre iş emirleri otomatik olarak oluşur.

Sipariş Entegrasyonu:Ön muhasebe sistemi üzerinden aldığınız siparişler ile entegrasyon sağlanmıştır. Alınan siparişler üzerinden direkt üretim emirleri verilebilir ve sipariş listesinden ilgiliüretimin durumu anlık takip edilebilir. Üretim esnasında operatörler üretim işleminin hangi müşteri siparişi için olduğunu takip edebilirler.

Maliyet Analizi:Üretim Emri, İş Emri ve Üretim Reçetesi bazında maliyet analizi yapılabilir. Tanımlanan maliyet atamalarına göre mamül maliyetine istasyonların amortisman maliyetleri, elektrik harcamaları, gaz harcamaları, çalıştıkları süre için operatör maliyetleri gibi farklı maliyetler eklenerek maliyet analiz raporu alınabilir.

Operatör bazında işlem takibi:İş istasyonlarında çalışan operatörlerin (personeller) yaptıkları işlem girişleri sonrası hem iş emirlerinin durumu, hem üretim emrinin durumu, hep ilgili sipariş üzerinden durum takip edilebilir. Bu işlemler sonrasıbarkod etiket basımıyapılabilir ve istenirse operatör performansları takip edilebilir.

Operasyonlar, Rotalar, İş İstasyonları, Kalite Kontrol:İmalathanede veya fabrikada bulunan tezgahlar ve makineler için iş istasyonu tanımı, personeller içinoperatör tanımı, yapılan işlemler için operasyon tanımı, operasyonların sıralamasını belirtmek üzererota tanımı, operasyonlar üzerinde yapılacak olan kalite kontrol kartları ve kalite kontrol fiş tanımları gelişmiş üretim modülü içinde tanımlanabilir.

Neden Üretim Yöntemi Kullanmalısınız?

 • Ürün reçetelerinizi hızlı bir şekilde tanımlamak,
 • Sipariş ve ürün teslim tarihlerini takip etmek,
 • Üretim ile ilgili yetkilendirmeyi kolayca yapmak,
 • Sorunsuz operasyonlar yönetmek,
 • Kalite kontrolleri hızlandırmak,
 • Stok kontrollerini online yapmak,
 • Gelişmiş üretim raporları edinmek içinDİA kullanmalısınız!

Üretiminizi ve Maliyetlerinizi Online Düzenleyin!

DİA Üretim yazılımıkullanarak giren malzemeleri ve çıkan mamulleri alt reçeteleri ile birlikte tanımlayabilirsiniz. Üretim emirleri verebilir, maliyetinizi hesaplatabilir, işçilerinizin performanslarını ve üretim primlerini takip edebilirsiniz. Her iş emri arasında yapılacak olan kalite kontrol kriterlerini belirtebilir ve ürünlerin belirli kalite standartlarında olmasını sağlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde operasyonlarınızı yöneterek süreçlerinizi başarılı şekilde ilerletebileceksiniz.

Üretimlerinizi kara döndürecek tek sistem DİA!